2011/Apr/12

 

ฟังบิ๊วอารมณ์ก่อนถึงวันพรุ่งนี้ แล้วมาสาดน้ำกันในเอ็กทีนเหมือนทุกปีนะครับ ^^

Comment

Comment:

Tweet


cry ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ

เอ้า
#1 by Kuro Noire At 2011-04-12 23:19,
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.